09 september: knelpuntenwandeling

 

HoedGekruid vzw nodigt uit,
 
i.s.m. Curieus 
 
voor een knelpuntenwandeling in Etterbeek.
 
Zoals op tal van andere plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daarbuiten, heeft ook Etterbeek te kampen met leegstaande en vervallen woningen.
 
Op beleidsniveau bestaan er dossiers rond huisvesting, mobliteit, straataanleg, armoede, veiligheid. Regelmatig wordt daarover geïnterpelleerd in de gemeenteraad. Soms met een directe oplossing, voor andere problemen zonder resultaat.
 
Daarom nodigen we iedereen uit om met ons mee te wandelen.
 
We nemen jullie mee langs knelpunten die bijzondere aandacht verdienen: de bevordering van de sociale cohesie rond het SInt-Antoonplein (buurt waar vzw HoedGekruid lokaal actief is), de aanpak van de leegstand in de Nieuwelaan, het Notarishuis op de Waversesteenweg, het verkeersknooppunt aan de Jacht, de plannen voor het nieuwe gemeentehuis met 200 nieuwe woningen langs de Beckerstraat.
 
De toelichting wordt gegeven door Rik Baeten. 
 
Afspraak om 14 u in café Le Griffon, Sint-Antoonplein 47, 1040 Etterbeek
 
Info op 02 230 05 17 of via hoedgekruid@gmail.com
 
    
     
 
 

 

FranÁais English Nederlands
HoedGekruid
< Naar Boven >