April 2012: een schonere stad, da's ook jouw taak.

Dit voorjaar zet de gemeente Etterbeek een grootscheepse campagne op rond netheid in de stad. Het is de bedoeling de bevolking te sensibiliseren over de regels in verband met netheid en om krachtiger op te treden tegen onburgerlijk gedrag (sluikstorten, hondenpoep op straat, slecht en/of niet-gesorteerd afval, vuilniszakken buitengezet buiten de toegelaten uren enz.)

Als sluitstuk van de actie organiseert de gemeente op 19 mei 2012 een groot evenement rond netheid op het Jourdanplein.

In de aanloop naar dit evenement heeft Etterbeek een posterwedstrijd gelanceerd onder de naam: "een schonere stad, da's ook jouw taak".

 Meer info kunt u hier als pdf-doucment downloaden.

 Leden van HoedGekruid vzw worden opgeroepen deel te nemen aan deze wedstrijd.

Iedereen uit Etterbeek mag een werk inzenden.

Op 19 mei trekt de "SchoneStratenSToet" door Etterbeek.
Info over die stoet kunt u hier downloaden.

FranÁais English Nederlands
HoedGekruid
< Naar Boven >